Cách làm tròn điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 như thế nào?

Theo dự thảo thi THPT quốc gia 2017 điểm xét tuyển đại học được làm tròn đến 0.25. Vậy làm tròn 0.25 là thế nào, cách làm tròn điểm thi xét đại học 2017 ra sao?

Điểm xét tuyển được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tuợng, khu vực.

Ví dụ: Khi xin xét tuyển vào ngành nào đó thì cộng điểm của 3 môn theo yêu cầu của ngành đó (trường ĐHCT không nhân hệ số môn nào cả) sau đó cộng với điểm khu vực và điểm ưu tiên. Điểm tổng đó sẽ được làm tròn đến 2 số thập phân sau đó làm tròn theo bước 0,25.

Đối với điểm thi bài thi trắc nghiệm quy định làm tròn là:  Chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi.

Đối với điểm bài thi bài thi tự luận quy định làm tròn là: Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.

Với bài thi môn Ngữ Văn thi tự luận, có thể thí sinh cũng có điểm thi lẻ. Đó là những trường hợp bài thi có kết quả chấm của các cán bộ chấm thi lệch nhau. Trong trường hợp này, điểm của bài thi là tổng điểm ba lần chấm chia ba. Tuy nhiên, số trường hợp này không nhiều. Kết quả cuối cùng cũng chỉ làm tròn đến hai chữ số thập phân. Ví dụ như bài thi được 6,257 sẽ làm tròn lên thành 6,26 điểm; còn nếu là 6,254 sẽ làm tròn xuống thành 6,25 điểm.

Sau khi có điểm bài thi sẽ được cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét.

Nguyên tắc làm tròn theo bước nhảy 0,25 là lấy bước nhảy này chia 2 là 0,125. Nếu điểm dưới dưới mức này thì sẽ rơi xuống mức dưới, nếu từ mức này trở lên thì sẽ nâng lên mức trên.

Thí dụ:

Từ 16.88 - 17.12 thành 17.00

Từ 17.13 - 17.24 thành 17.25

Từ 17.26 - 17.37 thành 17.25

Từ 17.38 - 17.49 thành 17.50

Từ 17.51 - 17.62 thành 17.50

Từ 17.63 - 17.74 thành 17.75

Từ 17.76 - 17.87 thành 17.75

Từ 17.88 - 17.99 thành 18.00

17.63=17.50+0.13. Con số 0.13 vượt hơn chặn giữa của bước 0.25 là 0.125 nên điểm đó được tăng thêm 1 bước: 17.50+0.25=17.75

17.625 làm tròn về 2 số thập phân thành 17.63 sau đó làm tròn theo bước 0.25 thành 17.75.

17.624 làm tròn về 2 số thập phân thành 17.62 sau đó làm tròn theo bước 0.25 thành 17.50 (vì khoảng cách giữa 17.62 với 17.50 là 0.12 < 0.125 nên bị giữ ở mức dưới).

Với môn tổ hợp (KHTN hoặc KHXH) có tổng số 120 câu như vậy bình quân mỗi câu khi quy sang điểm 10 sẽ khoảng 0,08(3) điểm, bằng máy tính quy đổi sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân (theo quy tắc làm tròn trong toán học). Chẳng hạn, học sinh làm đúng n câu thì công thức tính sẽ là 10 x n : 120 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

+ n = 90 thì 10 x 90 : 120 = 7,5 nên điểm bài thi là 7,5

+ n = 85 thì 10 x 85 : 120 = 7,08(3) nên điểm bài thi là 7,08

+ n = 80 thì 10 x 80 : 120 = 6, (6) nên điểm bài thi là 6,67

+ n = 75 thì 10 x 75 : 120 = 6,25 nên điểm bài thi là 6,25

+ n = 70 thì 10 x 70 : 120 = 5,8(3) nên điểm bài thi là 5,83

+ n = 65 thì 10 x 65 : 120 = 5,41(6) nên điểm bài thi là 5,42

+ n = 60 thì thấy ngay điểm bài thi là 5 nhé!

+ n = 55 thì 10 x 55 : 120 = 4,58(3) nên điểm bài thi là 4,58

+ n = 50 thì 10 x 50 : 120 = 4,1(6) nên điểm bài thi là 4,17

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn