Nhảy đến nội dung

Du học Đại học nên chuẩn bị từ lúc nào?

Học sinh Việt Nam nếu không được chuẩn bị kỹ càng qua một nền tảng kiến thức và kỹ năng gần giống như lớp 11-12 của nước sở tại sẽ phải học thêm một năm dự bị hay sẽ rất khó khăn, chật vật nếu được vào thẳng Đại học

Subscribe to Du Học