Nhảy đến nội dung

Nhiều trường Đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2019

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 22/7/2019, các trường Đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Nhiều trường Đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Không