Nhảy đến nội dung

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN TUYỂN SINH 2015 CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH KHỐI KỸ THUẬT

Các ngành tuyển sinh:  

Tên ngành/nhóm ngành

Môn thi/x.tuyển

Tin học ứng dụng

C480202

-Toán, Vật lý, Hóa học; 
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
-Toán, Vật lý, Ngữ văn; 
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ Kĩ thuật Điện, điện tử

C510301

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
-Toán, Hóa học, Sinh học; 
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Công nghệ kĩ thuật trắc địa

C515902

-Toán, Vật lý, Hóa học; 
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh; 
-Toán, Hóa học, Ngữ văn;

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

-Toán, Vật lý, Hóa học; 
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
-Toán, Vật lý, Ngữ văn; 
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Truyền thông và mạng máy tính

C480102

-Toán, Vật lý, Hóa học; 
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
-Toán, Vật lý, Ngữ văn; 
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

-Toán, Vật lý, Hóa học; 
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
-Toán, Vật lý, Ngữ văn; 
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Công nghệ kĩ thuật địa chất

C515901

-Toán, Vật lý, Hóa học; 
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh; 
-Toán, Sinh học, Ngữ văn;

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

-Toán, Vật lý, Hóa học; 
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
-Toán, Vật lý, Ngữ văn; 
-Toán, Hóa học, Ngữ văn;

Công nghệ kĩ thuật Xây dựng

C510103

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Sinh học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lí, Ngữ văn

Phương thức tuyển sinh: 

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia (50% chỉ tiêu).

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học THPT hoặc tương đương (50% chỉ tiêu), Thí sinh có thể đăng kí xét tuyển theo một trong hai hình thức sau:
-  Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; đối với học sinh tốt nghiệp THPT, phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

- Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc Tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển trong 6 học kì THPT đạt 5,5 điểm trở lên.

- Nhà trường có KTX cho 950 sinh viên khóa mới.

 Đăng ký để được tư vấn trực tiếp:

Hồ sơ đăng ký
Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý
Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)
Bản sao kết quả học tập (công chứng)
Bản sao Giấy khai sinh
2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe
Kết thúc nhận hồ sơ