Nhảy đến nội dung

Đại hĐại học kinh tế quốc dânc Kinh tế Quốc dân

Ký hiệu (mã) trường Đại học Kinh tế quốc dân: NEU

 

Logo Đại học Kinh tế quốc dân

Tên giao dịch quốc tế: The National Economics University

Địa chỉ Đại học Kinh tế quốc dân: 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 678-TTg ngày 25 tháng 1 năm 1956 với tên gọi đầu tiên là Trường Kinh tế Tài chính. Lúc đó, Trường được đặt trong hệ thống Đại học nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.  

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn luôn giữ vững vị trí:

- Là một trong những trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh lớn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh các chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, Trường KTQD cũng thường xuyên tổ chức các khoá bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh cho các nhà quản lý các doanh nghiệp và các cán bộ kinh tế trên phạm vi toàn quốc.

-Là trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế phục vụ đào tạo, hoạch định chính sách kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước, các ngành, các địa phương và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Trường đã triển khai nhiều công trình nghiên cứu lớn về kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam, được Chính phủ trực tiếp giao nhiều đề tài nghiên cứu lớn và quan trọng. Ngoài ra, Trường cũng hợp tác về nghiên cứu với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế.

- Là trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Trường đã có nhiều đúng góp to lớn trong việc tư vấn cho các tổ chức ở Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp. Ảnh hưởng sâu rộng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến toàn bộ công cuộc đổi mới được tăng cường bởi các mối liên kết chặt chẽ của Trường với các cơ quan thực tiễn.

Thông tin Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh liên thông 2017 các ngành học dưới đây:

Đại học trực tuyến ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân

Đại học trực tuyến ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân trực tiếp đào tạo và cấp bằng. Bằng cấp tương đương bằng chính quy. Học mọi lúc mọi nơi không phải đến giảng đường.

Subscribe to Đại học Kinh tế Quốc dân